Sadržaj koji prilvači pažnju i rezultate

Kvalitetan kontent, pretežno video format, povećava vidljivost i prepoznatljivost brenda, što daje kredibilitet i rast brenda

Optimizacija sadržaja za prodaju

Upoznajemo tvoj brend/proizvod/uslugu i na pravi način kreiramo relevantan i vredan sadržaj

Smatramo da je sadržaju potrebno pristupiti strateški, zbog toga ga i kreiramo sa svrhom da obezbedi dugoročan rast biznisa. Agresivan i direktan marketing, više nije prihvatljiv publici, viđaju ga svakodnevno. Publika želi da konzumira sadržaj koji je zabavan, informativan ili koristan. Upravo zbog toga razvijamo kontent koji prodaje, ali upakovan tako da publika to ne shvati.

Marketing sadržaja kod nas podrazumeva:

Najčešće postavljena pitanja

Content predstavlja sadržaj koji se plasira na internet. Najčešće se odnosi na društvene mreže poput Facebook-a, Instagram-a, Tiktok-a, Youtube-a, ali se odnosi i na blogove i ostale sadržaje koje jedna kompanija prikazuje putem interneta.

Razlika je u tome što je Content Marketing sadržaj koji ima za cilj da privuče pažnju i angažuje ciljnu publiku. Fokusira se na kreiranje i distribuciju sadržaja koji je reklamnog tipa na takav način da publika koja ga gleda ne shvata da je u pitanju reklama.

Sadržaj kreira naš tim zadužen za Content Marketing, u saradnji sa tvojim brendom. Nilo Agency glavni fokus stavlja na Video Content, a posebno na Short Form Content – kratak sadržaj koji ima za cilj da privuče publiku i da ih navodi na neku akciju.

Sadržaj distribuiramo putem kanala gde se nalazi ciljana publika, a to su najčešće Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube i LinkedIn.

Content Marketing se sastoji od istraživanja tržišta, smišljanja ideje za sadržaj, pisanje skripte za taj sadržaj, snimanje, uređivanje i post produkcija i distribucija na željene kanale. Ova usluga se naplaćuje po kreiranom sadržaju, a za detaljnije informacije o ovoj usluzi nas kontaktiraj.