Optimizacija landing stranica za konverzije

Prodajno orijentisana stranica na sajtu koja promoviše specijalnu ponudu/proizvod/uslugu i deo je svake marketinške kampanje.

Landing Page koji posetioce navodi na akciju

Landing stranica je jedan od najmoćnijih alata za konverziju posetioca u kupce u prodajnom levku

Ova stranica za cilj ima da pruži prave informacije i ukloni sve nedoumice kako bi se povećala verovatnoća da će posetioci sajta preduzeti željenu akciju. Ukoliko se poruka u oglasu ne poklapa sa linkom to dovodi do neželjenog rezultata i rasipanja budžeta. Te je veoma važno da se landing page dizajnira na pravi način, kako bi marketinški napori bili potpuni i kako bi doveli do prodaje.

Kreiranje Landing stranice kod nas podrazumeva:

Najčešće postavljena pitanja

Landing page je stranica na sajtu koja ima funkciju da pretvori posetioca u kupca. To može biti popunjavanjem kontakt forme, pozivom, kupovinom ili pretplatom na proizvod ili uslugu. Važno je istaći da je Landing Page usko vezan za marketing kampanje, jer će potencijalni kupci prvo videti reklamu, a zatim doći na Landing stranicu da izvrše željenu akciju.

Landing Page nije neophodan da bi se nešto prodalo, ali može drastično povećati stopu konverzije. U proseku, ljudi koji posete sajt izvrše željenu akciju (konverziju) u 2-5% slučajeva, dok kod Landing Page stopa konverzije iznosi u proseku 5-15%. To znači da na 1000 posetioca, prosečan biznis koji nema Landing Page rizikuje da izgubi 5-10 kupaca.

U okviru marketinške kampanje, jasno ćemo definisati cilj. Ovo podrazumeva da pratimo broj ljudi koji ulazi na Landing stranicu, koliko dugo se zadržavaju na njoj i u kom procentu izvršavaju akciju koju mi želimo (kupovina, prijava, itd..).

Početna stranica služi za opšte informacije o brendu, proizvodima/uslugama i ostalim relevantim informacijama o kompaniji, dok je jedini cilj Landing stranice da se posetioci pretvore u kupce.

Publika se dovodi isključivo putem plaćenih reklama, odnosno preko društvenih mreža, pretraživača ili email kampanja.