Popuni prijavu za posao

Ukoliko želiš da nam se pridružiš pošalji svoj CV i/ili portfolio, uvek smo u potrazi za kvalitentnim kandidatima. Tvoju prijavu ćemo razmotriti i dostaviti povratnu informaciju. Nadamo se da ćemo se videti na razgovoru!

Šta dobijaš od nas

Otvoren odnos

Direktna komunikacija u poslovanju i otklanjanju mogućih prepreka u radu

Podrška

Dobijaš osobu, koja će uz tim, biti zadužena za rast i razvoj tvoje karijere

Transparentnost

Kompletan uvid u procedure, plate, targete i stimulativne bonuse 

Kultura

Nismo porodica, već kolege koje se podržavaju i veruju u zajednički rast

Obuka

Postepeno uvođenje u posao, radi sticanja neophodnih veština i znanja

Edukacija

Redovne interne i eksterne edukacije radi razvoja i sticanje novih veština