Projekti

Google Search Ads, YouTube Ads, Display Ads, Landing Page

Izrada i dizajn prezentacionog sajta

New Marinero

Instagram i Facebook Ads, Promocija događaja, Marketing sadržaja

Landing page, Google Ads, Instagram i Facebook Ads, Lead Generation

Kreiranje prodajnih kampanja, promocija događaja i svirki

Izrada sajta, Google Ads, Instagram i Facebook Ads, Lead generation

Izrada i dizajn sajta, Google Ads, SEO, Lead Generation

Pasta Bar

Brendiranje, izrada i dizajn prezentacionog sajta

HydroVita

Izrada lgotipa, vizit karti, odabir boja i tipografije, brendiranje dokumentacije